Ανακοινώθηκε, στις 2.12.2014, η απόφαση του ΔΕΕ, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στην Ελλάδα για τη λειτουργία παράνομων χωματερών. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε, ωστόσο, είναι το μισό από το αναμενόμενο, καθώς ανέρχται στα 10 εκ. ευρώ, για το σύνολο των χωματερών, ενώ μέχρι και την οριστική εξάλειψη όλων των χωματερών η χώρα υποχρεούται να καταβάλει επιπλέον 14,5 εκ. ευρώ ανά εξάμηνο, αντί του αρχικά προβλεπόμενου ποσού των 54.450 ευρώ ημερησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το πρόστιμο αυτό θα αφαιρούνται κάθε εξάμηνο 40.000 εύρω, για κάθε χωματερή, που έκλεισε ή αποκαταστάθηκε και 80.000 ευρώ, για κάθε χωματερή που έκλεισε και αποκαταστάθηκε.

Προφανώς, καταλυτικό ρόλο στη μείωση αυτή έπαιξε η κακή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δεδομένου ότι, όταν η Ελλάδα είχε καταδικαστεί για τον ίδιο λόγο το 2000, είχε υποχρεωθεί να καταβάλει 5,4 εκ. ευρώ, πρόστιμο που αντιστοιχούσε σε μία μόνο χωματερή.

Το ΥΠΕΚΑ, σχολιάζοντας την εν λόγω απόφαση του ΔΕΕ, τόνισε ότι στόχος της χώρας, στο εξής, είναι η πλήρης εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των χώρων απόρριψης απορριμμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, οι ενεργές χωματερές είναι 39 στο σύνολο, ενώ εκείνες που βρίσκονται προς αποκατάσταση ανέρχονται στις 245, 25 από τις οποίες, μάλιστα, πρόκειται να αποκατασταθούν εντός του 2015.