Νέα εμπόδια παρουσιάστηκαν στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, με το πρώτο να αφορά την παράταση ισχύος της δήλωσης προσφορών των συμμετεχόντων στους τελευταίους διαγωνισμούς κτηματογράφησης, γεγονός που οδηγεί στην μεγάλη καθυστέρηση της κατακύρωσης των μελετών και κατα συνέπεια στην καθυστέρηση της έναρξης της τελευταίας γενιάς κτηματογράφησης.

Επιπλέον, ο σύλλογος μελετητών με καταγγελία του διαφωνεί με την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΧΑ να ακυρώσει το αποτέλεσμα στους 22 από τους 28 διαγωνισμούς της τελευταίας γενιάς κτηματογράφησης. Για τους ίδιους διαγωνισμούς, οι ξένοι μελετητές καταγγέλουν την ΕΚΧΑ υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές εταιρίες χειραγώγησαν το διαγωνισμό, έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες επιτυχίας των ξένων εταιριών.

Τέλος, από την πλευρά της η ΕΚΧΑ, ανησυχεί για την ποιότητα του αποτελέσματος των διαγωνισμών, καθώς τα τιμολόγια των διαγωνισμών αυτών είναι εξαιρετικά χαμηλά.