Όπως κρίθηκε με πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμό 714/2014 απόφαση του Ε΄Τμήματος του ανωτέρω δικαστηρίου, θεσπίζεται ειδική διοικητική διαδικασία για τον καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού ως φυσικού φαινομένου. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με την έκδοση σχετικής πράξης, με την οποία βεβαιώνεται η διαπίστωση της υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης. Μάλιστα, η διαπίστωση αυτή δύναται να προκύπτει με τη χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου.

Έτσι, για τη δημιουργία παραλίας, η διοίκηση θα πρέπει να διαπιστώνει την ανάγκη δημιουργίας ζώνης παραλίας και για τους σκοπούς του νόμου και κυρίως για την ευχερή πρόσβαση στον αιγιαλό και τη θάλασσα. Αυτή η ανάγκη δημιουργίας παραλίας μπορεί, επίσης, να προκύπτει και μόνο από τα στοιχεία του φακέλου, στα οποία μπορεί να στηριχθεί απευθείας το δικαστήριο, κατά τον έλεγχο της σχετικής πράξης.

Τέλος, η εν λόγω απόφαση κάνει λόγο και για την αρμοδιότητα επικύρωσης ορίων αιγιαλού και παραλίας, η οποία ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών.