Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με την οποία προωθεί τροποποιήσεις στην πολεοδομική και δασική νομοθεσία.

Ειδικότερα, η εν λόγω τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής :

– Δυνατότητα παράτασης στις προθεσμίες που τάσσει ο ν. 4178/2013 για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, οι οποίες, σύμφωνα με τα προισχύοντα δεδομένα, θα διαρκούσαν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015.

– Δημιουργία “Κεντρικού Συμβουλίου Επιθεώρησης”, το οποίο θα παρεμβαίνει στο έργο των Επιθεωρητών, πριν καταλογιστούν τα πρόστιμα ή έπειτα από προσφυγή του θιγομένου.

– Κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού σε αναδασωτέες εκτάσεις.

– Ταυτόχρονη έκδοση αδειών κατεδάφισης και νέας δόμησης για μεγάλα κτίρια.

– Παράταση ενός έτους για την έκδοση αδειών με τον παλαιό οικοδομικό κανονισμό.

– Διευκόλυνση της δόμησης στα “τυφλά” οικόπεδα.

– Μείωση των κατώτερων προστίμων για ρύπανση υδάτων.

– Παράταση για τη λειτουργία του γηπέδου της Λ. Αλεξάνδρας κατά 5 χρόνια.