Σημαντικές τροποποιήσεις προωθεί το νομοσχέδιο, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή από το ΥΠΕΚΑ, με την πρώτη από αυτές να αφορά στις εισφορές σε γη. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη μείωση του ποσοστού ενός οικοπέδου, που θα δίδεται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, ενώ, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, στην περίπτωση που η αφαίρεση τμήματος από την ιδιοκτησία είναι ιδιαίτερα επιζήμια, να εξαγοράσουν την εισφορά σε γη.

Σε ό,τι αφορά στην ένταξη ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης και την αποπληρωμή της εισφοράς σε χρήμα, προβλέπεται διευκόλυνση των ιδιοκτητών, με την καθιέρωση 9ετούς προγράμματος δόσεων. Πέραν τούτων, όμως, το νομοσχέδιο προτίθεται να “χαρίσει”  και πρόστιμα σε αγρότες, που καταπάτησαν και εκχέρσωσαν, έως το 2007, δημόσιες δασικές εκτάσεις, καθώς πρόκειται για υπέρογκα ποσά, τα οποία δεν αναμένεται να καταβληθούν.

Μια τελευταία τροποποίηση αφορά στις ταβέρνες και τις καφετέριες στο ιστορικό κέντρο της πόλης και, πιο συγκεκριμένα, σε κάποια τμήματα των περιοχών της Πλάκας και των Εξαρχείων. Για τις επιχειρήσεις αυτές, είχε οριστεί με προεδρικά διατάγματα η απομάκρυνσή τους από το ιστορικό κέντρο, γεγονός που επιθυμεί να ανατρέψει το εν λόγω νομοσχέδιο προτείνοντας τη “νομιμοποίησή” τους.