Εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την, ενδεχομένως υπερβολική, ανησυχία τους σχετικά με το νέο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη υπουργείου Περιβάλλοντος, με τη μορφή κεντρικού φορέα πολιτικής και με ισχυρό επιτελικό ρόλο.

Προκαταλαμβάνουν, μάλιστα, ως δεδομένο το γεγονός ότι η νέα δομή του Υπουργείου στην ουσία αποτελεί έμμεση κατάργηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, από τη στιγμή μάλιστα που το περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως παραγωγικός πόρος και όχι ως προστατευόμενο αγαθό. Τέλος, υπογραμμίζουν, μέσω της κοινής τους ανακοίνωσης, τη δυσκολία συντονισμού από έναν Υπουργό, σκοπών και συμφερόντων που συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση, όπως προβλέπουν ότι θα συμβεί εν προκειμένω.

Ελπίζουμε βάσιμα ότι η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα διαψεύσει στην πράξη τις προαναφερθείσες, και μάλλον βιαστικές, ανησυχίες των εθνικών περιβαλλοντικών μας οργανώσεων.