Προσδιορίστηκε  και πρόκειται να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 6ης Φεβρουαρίου 2015 , ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αίτηση ακύρωσης του Δήμου Αλίμου κατά του Υπουργού Οικονομικών – Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Τουρισμού, και κατά της απόφασής του για παραχώρηση στην εταιρία “Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.”, περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στο Δήμο Αλίμου και τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλο μέρος της ακτής Αλίμου.

Σημειώνεται ότι την προαναφερθείσα αίτηση κατέθεσε και πρόκειτια να συζητήσει το Γραφείο μας ως πληρεξούσιος τουΔήμου Αλίμου.