Ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης βρίσκεται η υπόθεση των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται η κατάθεση και των 12 συμβάσεων, που αφορούν όλες τις πτυχές του έργου, στο Ελεγκτικού Συνέδριο, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητά τους. Έπειτα, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν τροποποιήσεις, θα ακολουθήσουν οι τελικές υπογραφές που θα θέτουν σε ισχύ το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Πριν την υπογραφή, βέβαια, θα πρέπει να επιλυθούν διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα αν το κόστος της λειτουργίας του έργου θα μπορούν να το αναλάβουν οι Δήμοι ή αν η ύπαρξη ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας απορριμμάτων ετησίως, επηρεάζει τις προσπάθειες μείωσης των απορριμμάτων και την επέκταση της ανακύκλωσης.

Πέραν τούτων όμως, η διαδικασία αδειοδότησης του έργου της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, η οποία μάλιστα ξεκίνησε καθυστερημένα, φαίνεται πως τώρα βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωσή της. Ειδικά, από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε η χρηματική συμβολή του Δημοσίου και βρέθηκε το πιστωτικό ίδρυμα που θα δανειοδοτήσει το έργο.

Τέλος, ο διαγωνισμός που αφορά τις χωματερές της Πελοποννήσου, προβλέπεται να προκηρυχθεί σύντομα και να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015. Ούτως ή άλλως, θεωρητικά, έχουν κλείσει όλες οι χωματερές, ενώ όσες λειτουργούν ακόμη, λειτουργούν υπό τη μορφή προσωρινού αποθηκευτικού χώρου απορριμμάτων.