Το νέο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας  προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες,  να προχωρήσει σε κατάργηση πρόσφατων νομοθετικών τροποποιήσεων, οι οποίες ενδέχεται να κριθούν ως “αντιπεριβαλλοντικές” από τη νέα  Κυβέρνηση, καθώς και στην επανεξέταση και την επαναξιολόγηση  συγκεκριμένων έργων, τα οποία βρίσκονται ήδη στο στάδιο της αδειοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο Υπουργείο σκοπεύει να επανεξετάσει τους περιβαλλοντικούς όρους σε αρκετά έργα, όπως είναι για παράδειγμα το έργο στις “Σκουριές” της Χαλκιδικής, ενώ αυστηρή αναμένεται να είναι η στάση του και απέναντι σε συνδιαλλαγές της πολιτικής εξουσίας με τους επιχειρηματίες, σε ό,τι αφορά την αγορά ή τη διαχείριση δημόσιας περιουσίας, με ιδιαίτερη αναφορά στο πρόσφατο παράδειγμα της αγοράς του “Ελληνικού”.

Παράλληλα, το προαναφερθέν Υπουργείο τάσσεται υπέρ της ύπαρξης ελεύθερων – κοινοχρήστων χώρων στις πόλεις και κατά της επιβάρυνσής τους με συνεχώς αυξανόμενα οικοδομικά τετράγωνα.

Κυρίως, όμως,  στοχεύει στην αύξηση της διαλογής των απορριμμάτων  στην πηγή και στην ανακύκλωση, ενώ, παράλληλα,  σημειώνεται ότι η χώρα μας δεν χρειάζεται τη δημιουργία “τουριστικών χωριών” που οδηγούν στην αύξηση της δόμησης  στα ήδη επιβαρυμένα οικιστικά νησιά.

Αντίθετα, κρίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων χωριών της χώρας μας, καθώς  και στην ανακατασκευή των ερειπωμένων ξενοδοχείων.