Το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, με την υπ’ αριθμό 25/2015 γνωμοδότησή του, παράνομο το Προεδρικό Διάταγμα που προέβλεπε την κατασκευή πολυώροφου εμπορικού κέντρου σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Το ανωτέρω Π.Δ. προέβλεπε, συγκεκριμένα, την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης σε τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Αθήνας. Επιπλέον, όριζε τη μείωση του συντελεστή δόμησης και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Με την εν λόγω απόφασή του, το Στε, έκρινε νόμιμους τόσο τον προβλεπόμενο συντελεστή δόμησης, όσο και τους περιορισμούς δόμησης, ωστόσο προέβαλε το μη νόμιμο του προβλεπόμενου μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων.