Απορριπτική ήταν η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε προσφυγή, την οποία είχαν ασκήσει φορείς και κάτοικοι της Κρήτης, ενάντια στην κατασκευή αιολικών πάρκων.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι και οι φορείς, εναντιώθηκαν στην κατασκευή 33 αιολικών πάρκων, ισχυριζόμενοι ότι ένα τέτοιο έργο αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, όπως τόνισε το δικαστήριο, η εν λόγω απόφαση, στο παρόν στάδιο, σκοπό έχει να διακρίνει την πιθανότητα υλοποίησης του έργου και την τυχόν δυνατότητά του να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Εξάλλου, εκκρεμεί και δεύτερη δικαστική απόφαση για το ανωτέρω ζήτημα, η οποία και θα κρίνει, πλέον, οριστικά επί της υπόθεσης και θα αξιολογήσει τις τυχόν πολεοδομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου.