Με την επιβολή προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) απειλείται εκ νέου η χώρα μας. Ειδικότερα, η καθυστέρηση αποκατάστασης 82 ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ) στην Πελοπόννησο αναμένεται να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου, συνολικού ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση προηγούμενη απόφαση του ΔΕΕ (2.2.2014) σχετικά με την παράνομη λειτουργία του συνόλου των ΧΑΔΑ της χώρας, το πρόστιμο που επιβλήθηκε ανήλθε, τελικά,  στα 14,52 εκατ. ευρώ, ενώ από τις 2 Ιουνίου θα επιβάλλεται, ανά εξάμηνο, πρόστιμο 80.000 ευρώ για τη λειτουργία των ενεργών και 40.000 για την μη αποκατάσταση των ανενεργών ΧΑΔΑ, έως ότου αυτοί αποκατασταθούν.

Σημειώνεται, τέλος, ότι από τους υφιστάμενους στην Πελοπόννησο ΧΑΔΑ, οι 23 είναι σήμερα ενεργοί και οι υπόλοιποι 58 ανενεργοί, αλλά μη αποκαταστημένοι.