Ο νόμος 4178/2013 θεσπίστηκε με σκοπό να αντικαταστήσει το νόμο 4014/2011 περί “τακτοποίησης” των αυθαιρέτων, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός απο την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει, ήδη, δύο χρόνια από τη θέσπισή του, ορισμένες από τις προβλέψεις του δεν έχουν τεθεί ακόμα σε εφαρμογή.

Η βασικότερη από αυτές αφορά τη χρήση αεροφωτογραφιών του 2011, η έλλειψη των οποίων καθιστά αδύνατη τόσο τη διασταύρωση του χρόνου ανέγερσης του αυθαιρέτου, όσο και τον προσδιορισμό του εκάστοτε προστίμου.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, και τη διαδικασία συμψηφισμού του προστίμου νομιμοποίησης με το 50% των εξόδων της ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης του αυθαιρέτου, αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη.