Χωρίς το βασικό εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να μειώσει δραστικά, ακόμη και να εξαλείψει ενδεχομένως,  τις πυρκαγιές από πρόθεση, παραμένουν τόσο η Αττική όσο και ολόκληρη η χώρα.

Συγκεκριμένα, μόλις έξι από τους εκατόν πενήντα τέσσερις προβλεπόμενους δασικούς χάρτες έχουν, μέχρι σήμερα, κυρωθεί. Ακόμα, όμως, και αυτοί έχουν κυρωθεί μόνο κατά το τμήμα τους που δεν έχει προσβληθεί με ενστάσεις ή αντιρρήσεις από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες.

Άλλοι έντεκα χάρτες βρίσκονται σήμερα υπό εκπόνηση, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν στα συρτάρια των αρμόδιων υπηρεσιών της Εταιρείας  “Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση” (ΕΚΧΑ).

Σημειώνεται ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο θεσπίσθηκε το 2010, ενώ οι δύο πρώτοι Δασικοί Χάρτες της Αττικής, αυτοί της Πεντέλης και της Νέας Πεντέλης κυρώθηκαν μερικώς τον Δεκέμβριο του 2011.

Έκτοτε, προχώρησε μεν η κατάρτιση των υπόλοιπων Δασικών Χαρτών, η ανάρτηση και η κύρωσή τους, όμως, “πάγωσε”.  Πού οφείλεται αυτό?Αφενός, στην έλλειψη πόρων και προσωπικού της ΕΚΧΑ. Αφετέρου, στην αδυναμία ή και στην εμφανή απροθυμία των  αρμόδιων δασικών υπηρεσιών να κυρώσουν τους προαναφερθέντες Δασικούς Χάρτες.

Ως μεγαλύτερο, πάντως, πρόβλημα επιβάλλεται να αναφερθεί  η διαχρονική απουσία πολιτικής βούλησης εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων και , εν γένει, της Πολιτείας και η απροθυμία τους να αναλάβουν την ευθύνη  για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας, όπως αυτή προκύπτει, μεταξύ άλλων,  από τη ρητή διατύπωση των συνταγματικών διατάξεων των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος.