Αντισυνταγματική κρίθηκε από την αυξημένη επταμελή σύνθεση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ)  η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.

Συγκεκριμένα, το αρμόδιο τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ακύρωσε, με πρόσφατη απόφασή του,  δύο αποφάσεις της εν λόγω επιτροπής, οι οποίες αφορούσαν δασική αμφισβήτηση (χαρακτηρισμό δασικής έκτασης) στις περιοχές Βάρης Αττικής και του Δήμου Πελεκάνου του νομού Χανίων.

Το Δικαστήριο έκρινε, ειδικότερα,  ότι απαγορεύεται από 1 Ιανουαρίου 2002 η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς, όπως η συμμετοχή τους σε Συμβούλια ή Επιτροπές πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα.

Τέλος, το Δικαστήριο ανέπεμψε τις υποθέσεις στις προαναφερθείσες Επιτροπές Δασικών Αμφισβητήσεων, προκειμένου αυτές να προχωρήσουν σε  νέα κρίση, χωρίς στη σύνθεση τους να συμπεριλαμβάνονται πλέον Δικαστικοί Λειτουργοί.