Η δεύτερη ευρωκαταδίκη και η ανακοίνωση από την Επιτροπή της Ε..Ε, πως πρόκειται να επιβληθεί  πρόστιμο στην χώρα, εξαιτίας της αδυναμίας διαχείρισης των λυμάτων των Δήμων Ραφήνας -Πικερμίου και Σπάτων , έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη ρύθμισης του εν λόγω μακροχρόνιου προβλήματος. Δεκάδες υπήρξαν τα επεισοδιακά δημοτικά συμβούλια ,  και αισθητή η έλλειψη δυνατότητας  της Πολιτείας να ανταποκριθεί στην επίλυση του ζητήματος ,  για την απουσία του αποχευτευτικού συστήματος και βιολογικού καθαρισμού. Πλέον , με πρόθεση εξεύρεσης τελικής και αποτελεσματικής λύσεως επί του προβλήματος έχουν δρομολογηθεί ,  εν μέρει οι εξελίξεις μέσω των συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από ένα μήνα μεταξύ της ΕΥΔΑΠ (που κατέχει θέση τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας  στο έργο και ενδέχεται να αναλάβει τη λειτουργία του ) ,της Περιφέρειας Αττικής ( ως κύριος του έργου για την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Εσωτερικών .

Πριν από 22 χρόνια , όταν σχεδιαζόταν το αποχετευτικό δίκτυο της Ανατολικής Αττικής , η ΕΥΔΑΠ είχε προβλέψει τη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων  (KΕΛ) Βορείων Μεσογείων  στη θέση  ΄΄Πλατύ Χωράφι ‘’ , το οποίο και θα εξυπηρετούσε τις περιοχές Ραφήνας, Σπάτων, Αρτέμιδας, Γέρακα, Γλυκών Νερών και Πικερμίου . Δεν συναίνεσαν όμως ,οι Δήμοι Ραφήνας και Σπάτων στο προσχέδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου διαχείρισης και επεξεργασίας των λυμάτων . Ο Δήμος Σπάτων ,  εξέφρασε τότε  αντιρρήσεις, ειδικότερα, γιατί ο βιολογικός βρισκόταν  στα όρια του και ο Δήμος Ραφήνας ,  διότι ο αγωγός των επεξεργασμένων λυμάτων επρόκειτο να εκβάλλει  στη θαλάσσια περιοχή του. Η ΕΥΔΑΠ έκανε έναρξη των σχετικών ενεργειών για την αδειοδότηση του έργου , όμως οι περιβαλλοντικοί του όροι προσβλήθηκαν στο ΣτΕ και τελικά ακυρώθηκαν .

Η εξέλιξη στο σχεδιασμό του έργου όμως, δεν σταμάτησε εκεί ,καθώς υπήρξε επανασχεδιασμός του  και βελτίωση των προδιαγραφών του , και έτσι, γίνεται πλέον λόγος για τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Μετά από πληθώρα σχετικών αντιδράσεων , ενάντια στο έργο , δόθηκαν επικουρικές λύσεις μέσω προτάσεων από πλευράς των εν λόγω Δήμων, αρχικά με την προώθηση ενός μικρότερου βιολογικού καθαρισμού με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και  Ιδιωτικού Τομέα) και  μόνο για τις ανάγκες του Δήμου Ραφήνας  , μέση λύση που δεν ευδοκίμησε ,αντίθετα χάθηκε και η δυνατότητα αξιοποίησης του προβλεπόμενου ΕΣΠΑ.

Οι δύο Δήμοι , πλέον, βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση , όσον αφορά , στην αντιμετώπιση του  έως τώρα άλυτου προβλήματος που ταλανίζει με την παρουσία του τις συγκεκριμένες περιοχές και έτσι κατέθεσαν εκ νέου πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για την χωροθέτηση του βιολογικού καθαρισμού στην θέση Λακαθέλα – Κήπι του Δήμου Σπάτων, στα ανατολικά του αεροδρομίου . Μέχρι το τέλος του έτους , αναμένεται σαφές χρονοδιάγραμμα για το έργο και για να γίνει αυτό εφικτό συμπεριελήφθησαν , τα αποχετευτικά αυτά έργα , στις αρμοδιότητες της διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης Μεγάλων Έργων , που ιδρύθηκε προσφάτως. Είκοσι δύο χρόνια μετά , η συζήτηση για τα σχετικά έργα συνεχίζεται, με σκοπό την εξεύρεση της πλέον ορθής και αποτελεσματικής λύσης , με διαδοχικές συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Σπάτων – Πικερμίου  και Ραφήνας .