Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ο συλλογικός τόμος με τίτλο “Περιβάλλον”.  Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να συμπεριλάβει, κατά το δυνατό, όλα τα ειδικότερα θέματα και τους επιμέρους τομείς  του δικαίου του περιβάλλοντος, του πολεοδομικού και του χωροταξικού δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται σε αυτοτελή κεφάλαια όλα τα θέματα του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος ( δάση, δασικοί χάρτες, περιοχές Natura, ρέματα, αιγιαλός, παραλία, λιμένες, διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιότητες, μνημεία).

Επίσης, περιλαμβάνεται και αναλύεται διεξοδικά η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Σχεδίων και Προγραμμάτων.

Γίνεται, επίσης,  εκτενής και διεξοδική αναφορά στο δίκαιο του χωρικού  σχεδιασμού, σε όλα, δηλαδή, τα πρακτικά, θεωρητικά και νομολογιακά ζητήματα που απασχολούν το χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Τέλος, το έργο ασχολείται με την  ενωσιακή ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα του περιβάλλοντος, ενώ ο αναγνώστης βρίσκει συγκεντρωμένες όλες τις δυνατότητες που του παρέχει σήμερα το εθνικό , το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά τη δικαστική προστασία σε περιβαλλοντικές- πολεοδομικές και χωροταξικές υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας Δ. Παπαπετρόπουλος, σε συνεργασία με την παλαιότερη συνεργάτιδα του Γραφείου μας Ιωάννα Κανταρτζή, είναι ο συγγραφέας ολόκληρης της ενότητας που αφορά το δίκαιο του χωροταξικού και του πολεοδομικού σχεδιασμού.