Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσανατολίζεται προς την οριστική διευθέτηση του θέματος της κύρωσης των δασικών χαρτών εντός στενού χρονικού πλαισίου, ήτοι εντός τριετίας. Με την ανωτέρω ενέργεια, θα επιλυθεί και το ζήτημα της δόμησης σε περιοχές, στις οποίες, παρά τον χαρακτηρισμό τους ως δασικές, έχουν ανεγερθεί οικισμοί με ευθύνη της διοικήσεως. Να επισημανθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι οικισμοί φέρουν νόμιμη πολεοδομική άδεια. Η μη άμεση διεκπεραίωση του ζητήματος ουσιαστικά αδρανοποιεί τους δασικούς χάρτες και κατ’ επέκταση αποτελεί τροχοπέδη για την κτηματογράφηση της χώρας.

Αρμόδιες αρχές θα είναι η Γενική Διεύθυνση Δασών μαζί με τις Υπηρεσίες της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., ενώ την εποπτεία των εργασιών του αναδόχου, που θα επιφορτιστεί με την κατάρτιση δασικού χάρτη, θα την αναλάβουν  οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι από το 1995 μέχρι σήμερα οι δασικοί χάρτες, που έχουν κυρωθεί ανέρχονται μόλις στο 0,56% της ελληνικής επικράτειας.