Το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης (ΚΣΔ) απαρτίζεται από τους Γενικούς Γραμματείς των υπουργείων που είναι συναρμόδια για την εκπόνηση του νέου Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) του Αστέρα Βουλιαγμένης .  Το διυπουργικό αυτό όργανο είναι, επίσης, επιφορτισμένο και με την αποστολή του σχεδίου π.δ. για το προαναφερθέν ΕΣΧΑΔΑ προς το ΣτΕ. το οποίο και θα επεξεργαστεί, στη συνέχεια, το κανονιστικό αυτό διάταγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 1 εδ. δ του Συντάγματος.

Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες, οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ που μετέχει μέσω του Γενικού του Γραμματέα στο ΚΣΔ, εγείρουν αντιρρήσεις και επιφυλάξεις  σχετικά με τη νομιμότητα του περιεχομένου του προαναφερθέντος σχεδίου π.δ., η έγκριση του οποίου και η συνακόλουθη ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του “Αστέρα” αποτελούν, μεταξύ άλλων, και  μνημονιακή δέσμευση.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το προγενέστερο σχέδιο π.δ. για το ΕΣΧΑΔΑ του Αστέρα απορρίφθηκε από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, το οποίο έκρινε με το 28/2015 Πρακτικό Επεξεργασίας του ότι η σχεδιαζόμενη, μεταξύ άλλων,  κατασκευή 100 πολυτελών κατοικιών θα επιβάρυνε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά  τη συγκεκριμένη περιοχή της Βουλιαγμένης.

Στη συνέχεια, το ΤΑΙΠΕΔ επανήλθε με το προαναφερθέν, τροποποιημένο σε βασικές του παραμέτρους ΕΣΧΑΔΑ, φιλοδοξώντας, όπως το ίδιο υποστηρίζει, να επιτύχει την ολοκλήρωση μίας επένδυσης που θα αναδεικνύει και  θα ενισχύει  το προφίλ της χώρας μας ως τουριστικού , αλλά και επενδυτικού προορισμού.