Με αφορμή την επεξεργασία του σχεδίου π.δ. για την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ “Ιτανος Γαία” στη θέση ” Χερσόνησος Σίδερο” της Κρήτης η Ολομέλεια του ΣτΕ δέχθηκε ( βλ. σχετικά ΣτΕ ΠΕ Ολομ. 29/2015) ότι το ΕΣΧΑΣΕ  αποτελεί χωρικό σχέδιο οικονομικού και αναπτυξιακού σκοπού, ικανού να υποβοηθήσει την εθνική οικονομία και να συμβάλλει στην άμεση αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Δεν εντάσσεται, ως εκ τούτου, σε κανένα από τα προβλεπόμενα είδη χωροταξικού σχεδιασμού, δηλαδή στα αναφερόμενα σε συγκεκριμένη υποδιαίρεση του εθνικού χώρου σχέδια, γνωστή και καθορισμένη με κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά (π.χ. γεωγραφικά ή μορφολογικά) ή αναγόμενα σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα δυνάμενη να ασκείται από οποιονδήποτε, της οποίας καλούνται να ρυθμίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης στο χώρο.

Επίσης, δεν αποτελεί εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου ή δεύτερου επιπέδου, κατά τα πρότυπα των γνωστών πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) προσομοιάζει, όμως, προς τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην ειδική περίπτωση που η στρατηγική επένδυση προσλαμβάνει μορφή πολεοδόμησης ειδικού τύπου , αν και διαφοροποιείται και τότε ως προς τον στόχο που είναι πάντα αναπτυξιακός, ενώ αυτός του πολεοδομικού σχεδίου είναι γενικός και αφορά την ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών.

Η εμβέλεια, επομένως, του ΕΣΧΑΣΕ  ως εργαλείου σχεδιασμού εξαντλείται στη ρύθμιση της σχέσεως συγκεκριμένης στρατηγικής επένδυσης με το χώρο, εντός του οποίου θα υλοποιηθεί.