Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, σε πλήρη συμφωνία με τις επιταγές της εθνικής νομολογίας, αποφάσισε τη συνέχιση των κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε δάση και αιγιαλούς.

Όσον αφορά τα αυθαίρετα που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις, ήδη έχουν κατεδαφιστεί ορισμένα από τα ευρισκόμενα στη  Χερσόνησο και στη νησίδα Χρυσή, εν αντιθέσει με τα υφιστάμενα στην περιοχή Μπάλο, για τα οποία η προαναφερθείσα διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρος, εξαιτίας του δυσπρόσιτου της περιοχής. Εκ παραλλήλου, αφαιρέθηκαν περίπου τριακόσιες (300) παράνομες διαφημιστικές πινακίδες από τον βασικό οδικό άξονα του νησιού. Σε αρκετές δε περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες προχώρησαν οι ίδιοι στη δέουσα ενέργεια.

Σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές στον κρητικό αιγιαλό, μέχρι στιγμής έχει κατεδαφιστεί μόνο μία ταβέρνα στην παραλία “Τομπρούκ”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, πάρα την προσήλωση των αρμόδιων φορέων στην περί ης ο λόγος διαδικασία, το έργο τους δυσχεραίνουν οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων με την κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεων κατά των αποφάσεων κατεδάφισης και την επίτευξη, με προσωρινή διαταγή του αρμόδιου ακυρωτικού σχηματισμού του  Διοικητικού Εφετείου, αναστολής εκτέλεσής τους.