Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) ανακοίνωσε με νέο σχέδιο νόμου, τιθέμενο σε δημόσια διαβούλευση, νέα διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών, δυνάμει της οποίας θα αποκαλυφθούν οι υφιστάμενοι εντός δασικών εκτάσεων οικισμοί.

Πιο συγκεκριμένα, η εκάστοτε περίπτωση θα ερευνάται από τετραμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από δύο μηχανικούς της πολεοδομίας και  του δήμου, έναν δικηγόρο και έναν εκπρόσωπο του Δασαρχείου, η οποία θα εισηγείται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η περί ης ο λόγος διαδικασία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την οριζόμενη προ ετών, σύμφωνα με την οποία αρχικά ο μεν Δήμος αναλάμβανε τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην υπό εξέταση περιοχή, η δε Δασική Υπηρεσία γνωμοδοτούσε επ’ αυτής και εν συνεχεία την υπόθεση χειριζόταν το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.), το οποίο θα γνωμοδοτούσε προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Να επισημανθεί ότι η νέα διαδικασία αμφισβητείται ως προς την αποτελεσματικότητά της και τη δυνότητα της προτεινόμενης επιτροπής στη λήψη αποφάσεων επί του συγκεκριμένου τομέα, ταυτόχρονα δε προβληματισμό προκαλεί η απουσία ενεργούς παρουσίας στη διαδικασία της Δασικής Υπηρεσίας.

Το ζήτημα της ύπαρξης οικισμών σε δασικές εκτάσεις είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, καθώς υφίστανται οικισμοί με ακυρωμένες ή ημιτελείς οριοθετήσεις, οριοθετημένοι με μη ολοκληρωμένη διαδικασία πολεοδόμησης, αυθαίρετοι αλλά και νόμιμοι, οι οποίοι παρανόμως διευρύνθηκαν χωρικά. Υπάρχουν δε και εκείνες οι περιπτώσεις όπου εγκρίθηκε ρυμοτομικό σχέδιο, το οποίο εκ των υστέρων ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται η περιοχή ως εκτός σχεδίου.

Τέλος, οι άνωθεν οικισμοί εντοπίζονται ως επί το πλείστον στη Βόρεια και Ανατολική Αττική.