Τις νέες αλλαγές στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, τις τρίτες μέσα σε τέσσερα χρόνια,  καθώς και γενικότερα στον πολεοδομικό σχεδιασμό και, ασφαλώς, και στον υφιστάμενο μηχανισμό νομιμοποίησης ή άλλως “τακτοποίησης” των αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών ετοιμάζεται να δρομολογήσει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου  που τέθηκε πρόσδατα  σε δημόσια διαβούλευση, επιχειρείται η επαναφορά του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), της Τράπεζας Γης, καθώς και της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, σε συμμόρφωση με τη σχετική και υποχρεωτική ενωσιακή νομοθεσία.

Ειδικότερα, ο νέος θεσμός της  Τράπεζας Γης προβλέπεται να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της αδυναμίας της Πολιτείας να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες για περιουσίες τους που είτε ρυμοτομούνται είτε εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι.

Η οικονομική αυτή αδυναμία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να αίρονται υποχρεωτικά, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως ή ακόμα και χωρίς τη σχετική δικαστική απόφαση σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο,  οι επιβληθείσες για την κατασκευή κοινοχρήστων χώρων, ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και να ανατρέπεται , έτσι, στην πράξη κάθε ορθολογική διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού.

Αντίστοιχα, με την καθιέρωση της υποχρεωτικής ταυτότητας του κτιρίου, επιδιώκεται η καταχώρηση όλων των οικοδομικών αδειών σε ένα , ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο, με τρόπο ώστε να καταστεί διαφανέστερη η διαδικασία της έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Το νέο σχέδιο νόμου που έχει, όπως προαναφέρθηκε,  ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους και αφού πρώτα υποβληθούν και ενσωματωθούν όλες οι νομοτεχνικές και άλλες παρατηρήσεις, προτάσεις και ενστάσεις των ενδιαφερομένων πολιτών και φορέων. .