Μειώσεις στο παράβολο, στους συντελεστές υπολογισμού του προστίμου και στις ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται σημαντική έκπτωση, και γενικότερα  ευνοϊκότεροι όροι για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων  προβλέπονται από το ΥΠΕΝ (εφεξής το Υπουργείο) , προκειμένου αυτό  να αναθερμάνει το ενδιαφέρον για την “τακτοποίηση” των αυθαιρέτων.

Παράλληλα, το Υπουργείο, με το νέο σχέδιο νόμου για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων,  προσπαθεί να προσφέρει  κάποια αποτελεσματικότερη διέξοδο σε όσους ξεκίνησαν τη διαδικασία νομιμοποίησης  με κάποιον από τους τελευταίους νόμους, αλλά δεν ολοκλήρωσαν ακόμα  την υπαγωγή τους. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα συμψηφισμού των παλαιών και των νέων προστίμων.

Συγκεκριμένα, με το πέμπτο κατά σειρά μετά το 2009 νομοθέτημα με στόχο τη νομιμοποίηση ή άλλως “πολεοδομική τακτοποίηση” των  αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών, μειώνεται στο μισό το παράβολο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προσχωρήσουν ευκολότερα στη νέα ρύθμιση.

Παράλληλα, προτείνεται η μείωση του  προστίμου συνολικά, λόγω του υπολογισμού του βάσει των νέων, επικαιροποιημένων  αντικειμενικών αξιών.

Τέλος, αλλάζουν οι συντελεστές, δυνάμει των οποίων  υπολογίζεται το ύψος του προστίμου, με γενικό κανόνα την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των μικρότερων παρανομιών, ενώ, παράλληλα, προστίθενται νέες κατηγορίες δικαιούχων, όπως οι δικαιούχοι ΕΚΑ και όλοι όσοι δικαιούνται προστασίας από τις κατασχέσεις.