Το σχέδιο νόμου με τίτλο “Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη” που περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό δόθηκε σε ολιγοήμερη διαβούλευση από το αρμόδιο  Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τις νέες αυτές προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν, κατ’ αρχάς, την εθνική χωρική στρατηγική, αυτή  παραμένει και σήμερα στην κορυφή της πυραμίδας του χωρικού σχεδιασμού.

Περαιτέρω, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που αφορούν τις στρατηγικές  κατευθύνσεις και επιλογές σε τομείς, όπως είναι οι ΑΠΕ, ο τουρισμός και η βιομηχανία,  παραμένουν ισχυρότερες από άποψη νομικής δεσμευτικότητας  από τα περιφερειακά πλαίσια που περιλαμβάνουν τις χωρικές αντίστοιχες κατευθύνσεις σε επίπεδο Περιφερειών της χώρας.

Επίσης, καταργείται η δυνατότητα τροποποίησης των πλαισίων αυτών με απλή υπουργική απόφαση, ενώ τα περιφερειακά πλαίσια αποτελούν πλέον την “πολεοδομική ομπρέλα” για κάθε Δήμο της χώρας. Μέσα από ειδικά παραρτήματα θα ορίζουν ανά Δήμο τις βασικές κατευθύνσεις στην οργάνωση του οικιστικού δικτύου, καθώς και στην οικιστική οργάνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (πρώην ΓΠΣ) εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις των χωροταξικών πλαισίων σε επίπεδο χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, σε επίπεδο , δηλαδή, πολεοδομικού σχεδιασμού.

Τέλος, τα ειδικά χωρικά σχέδια, (ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ)  που αποτελούν συγκεκριμένα μοντέλα πολεοδομικής οργάνωσης μίας περιοχής ανανεώνονται και εξορθολογίζονται, καθώς τροποποιούνται μόνον μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Επίλυσης Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).