Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Ακινήτων και Μνημείων κατέθεσε πρόσφατα πρόταση, με την οποία ζητά από την Πολιτεία να θεσμοθετήσει συγκεκριμένη διαδικασία μετατροπής και αποκατάστασης  διατηρητέων κτιρίων σε όλη τη χώρα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πρότυπο δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων.

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του προαναφερθέντος Συλλόγου κ. Νίκος Χαρκιολάκης η αναστήλωση των διατηρητέων κτιρίων και μνημείων κοστίζει πολύ περισσότερο από την κατεδάφιση και την ανακατασκευή τους.  Επιπλέον, λόγω του χαρακτηρισμού τους, οποιαδήποτε επέμβαση θα πρέπει να περάσει προηγουμένως μέσα από δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες  και να λάβει πλήθος αδειών και εγκρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή των διατηρητέων κτιρίων στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Πολύ δε περισσότερο εάν αναλογιστεί κανείς  το γεγονός ότι δεν πρόκειται απλά για κάποια, όμορφα κτίρια που μετατρέπονται σε κάποια boutique hotels, αλλά, αντιθέτως, τα κτίρια αυτά αποτελούν μία ολοκληρωμένη παράταση της ιστορικής συνέχειας ενός τόπου και της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής  του κληρονομιάς μέσα από τις εκάστοτε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Αποτελεί, ταυτόχρονα,  και την απόδειξη του αισθητικού υπόβαθρου της κάθε τοπικής κοινωνίας.

Αντίστοιχα παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων που επένδυσαν σημαντικά ποσά στην αναστήλωση, αποκατάσταση και στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής τους κληρονομιάς υπάρχουν πολλά και επιτυχημένα. Στη χώρας μας, όμως, φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αντιληπτή η  σημασία ούτε και έχουν εξεταστεί σοβαρά οι δυνατότητες που παρουσιάζονται για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του εθνικού μας χώρου μέσα από  η ολοκληρωμένη διαχείριση της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς.