Με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού στην Ψυττάλεια, ώστε  να δεχθεί τα λύματα από ορισμένες περιοχές που βρίσκονται δίπλα σε κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και θα μπορούσαν εύκολα να συνδεθούν.

Πρόκειται για την Παλλήνη, την Ανθούσα και τμήμα του Γέρακα, το “Κίτσι” του Δήμου Κρωπίας και τις περιοχές “Χέρωμα” και “Κόρμπι” του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση, οι περιοχές αυτές θα χρειαστούν περιορισμένα έργα για να συνδεθούν, ενώ ταυτόχρονα επικαιροποιούνται οι μελέτες των έργων, με στόχο αυτά να είναι έτοιμα προς δημοπράτηση την προσεχή Άνοιξη.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τις νέες περιοχές, η Ψυττάλεια, που διαχειρίζεται ήδη κατά μέσο όρο 725.000 κυβικά μέτρα λυμάτων ημερησίως, θα επιβαρυνθεί με 13.000 κυβικά επιπλέον. Όπως, όμως, αναφέρεται στην ίδια υπουργική απόφαση, η Ψυττάλεια έχει τη δυνατότητα να δεχθεί έως και 1,1 εκατ. κυβικά εκατοστά ημερησίως.