Η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών προχωρά σταδιακά και αφορά την  ανάρτηση του 36,6% των δασικών χαρτών από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου, με δίμηνη προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων. Η διαδικασία αυτή  ανέδειξε ήδη τις παθογένειές της, ενώ ταυτόχρονα, βγήκαν στην επιφάνεια  και τα μεγάλα κενά στην γενικότερη προσπάθεια καταγραφής της ιδιοκτησίας γης στη χώρα μας.

Χαρακτηριστική είναι, από την άποψη αυτή, η εικόνα που μεταφέρεται από όλη την Ελλάδα από τους Διευθυντές Δασών και του αρμόδιους δασικούς υπαλλήλους, οι οποίο αναφέρουν ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα αφορούν στις καταπατήσεις δημοσίων, δασικών εκτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό,  είναι χρήσιμο να διευκρινισθεί η έννοια ορισμένων σημαντικών εννοιών. Κατ’ αρχάς, με τον όρο “Δασικός Χάρτης” αναφέρεται ο χάρτης στον οποίο αποτυπώνεται ο χαρακτήρας μίας έκτασης, προκειμένου να διακριθούν και να προστατευθούν δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Οι δασικοί χάρτες δεν εξετάζουν ζητήματα ιδιοκτησιακών και άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων, αλλά αφορούν μόνο στον δασικό ή μη  χαρακτήρα μίας έκτασης.

Ως βάση για τον καθορισμό των δασικών εκτάσεων,  χρησιμοποιούνται οι αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 όταν αυτές δεν είναι ευκρινείς. Οι παλαιές αεροφωτογραφίες συγκρίνονται με τις νεώτερες και αποτυπώνεται έτσι ο χαρακτήρας της έκτασης.

Σε περίπτωση που μία ιδιοκτησία εμφανίζεται στο χάρτη ως δασική ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλλει ένσταση. Το έντυπο της ενστάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.ktimanet.gr.  Θα πρέπει, επίσης, να πληρώσει ένα ποσό από 10 έως και 3000 ευρώ,, ανάλογα με την έκταση που αυτός διεκδικεί.