Την άμεση ανάκληση των αναρτημένων δασικών χαρτών και την αναστολή ολόκληρης της σχετικής διαδικασίας κύρωσής τους ζήτησε η συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (εφεξής η Επιτροπή).

Όπως υποστηρίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι χάρτες περιέχουν σωρεία λαθών και πρέπει να διορθωθούν. Περαιτέρω, η Επιτροπή στρέφεται και κατά της κτηματογράφησης ζητώντας τον περιορισμό του έργου της σε τεχνική διαδικασία χαρτογράφησης, ως συμπλήρωμα του θεσμού της μεταγραφής.