Παρατείνεται εκ νέου και, συγκεκριμένα, για ακόμα εξήντα ημέρες, η προθεσμία που δίνεται στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών , προκειμένου  να προχωρήσουν στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και, ειδικότερα, στην υπαγωγή των ακινήτων τους στις διατάξεις του ισχύοντος νόμου 4178/2013.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, η νέα προθεσμία για τις δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στο νόμο λήγει πλέον στις 23/9/2017.

Η παράταση αυτή ισχύει μέχρι να ψηφιστεί ο νέος νόμος για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που προωθείται από το ΥΠΕΝ και με τον οποίο αυξάνονται, μεταξύ άλλων,  οι δόσεις των προβλεπόμενων προστίμων από εξήντα σε οδγόντα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά παράταση που δίνεται στην προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013, γεγονός που δείχνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου αφενός να προωθήσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και αφετέρου να θεσμοθετήσουν νέες, αποτελεσματικότερες διατάξεις, ικανές να αποτρέψουν την αυθαίρετη δόμηση και να επιλύσουν οριστικά το σχετικό πρόβλημα.

Υπενθυμίζεται ότι η ψήφιση του νέου νόμου για την πολεοδομική τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών υπολογίζεται περί τα τέλη του Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση επί του σχετικού σχεδίου νόμου.