Αναστέλλεται προσωρινά, με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε  το ΣτΕ και συγκεκριμένα το Β΄ Τμήμα Διακοπών του Δικαστηρίου με Πρόεδρο τον Ιωάννη Γράβαρη, και μέχρι την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής από το οικείο Τριμελές Συμβούλιο, η κατασκευή οκτώ αιολικών πάρκων,  που περιλαμβάνει συνολικά 73 ανεμογγεννήτριες, στην περιοχή της Καρύστου του Δήμου Καρύστου Ευβοίας.

Στο ΣτΕ προσέφυγαν κατά των σχετικών αποφάσεων του ΥΠΕΝ, ο Σύλλογος για την προστασία του περιβάλλοντος της Καρύστου, καθώς και τρεις κάτοικοι της περιοχής.

Στην σχετική αίτηση  ακυρώσεως, υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα οκτώ αιολικά πάρκα που πρόκειται να κατασκευαστούν στις θέσεις “Αμυγδαλέα”, “Αντιά” και ” Πλατανιστός” της Καρύστου βρίσκονται μέσα σε δασική έκταση ενταγμένη στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000, χαρακτηρισμένη ως τόπο κοινοτικής σημασίας, καθώς και ως  Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)  για την ορνιθοπανίδα της ευρύτερης περιοχής.