Την αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου, καθώς και της ευρύτερης περιοχής,  και όχι τη χαλάρωσή τους, όπως εσφαλμένα εκτίμησαν οι Δήμοι της περιοχής, ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΝ) το ΣτΕ.

Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. 175/2017 Πρακτικό Επεξεργασίας του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο υποστηρίζει, με αφορμή την επεξεργασία του σχετικού κανονιστικού  σχεδίου διατάγματος, με το οποίο χαρακτηρίζεται η ευρύτερη περιοχή ως “Περιοχή προστασίας της Φύσης”, ως απαραίτητη τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου προστασίας και την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων προστασίας της περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου, ενώ κρίνει νόμιμη την πρόταση για κατάταξη της περιοχής ως “Περιοχής προστασίας της φύσης”, παρατηρώντας ότι αυτή αντιστοιχεί ” σε αυστηρό κατά την ιεραρχία του νόμιμο καθεστώς προστασίας“.

Παράλληλα, το αρμόδιο Τμήμα του Δικαστηρίου προτείνει να διαμορφωθεί μία περιφερειακή στον πυρήνα του πάρκου ζώνη, στην οποία δεν  θα πρέπει να επιτρέπονται χρήσεις που μπορεί να προκαλέσουν, ενδεχομένως,  μεγάλης πυκνότητας περιβαλλοντικές πιέσεις και απειλές για τα γειτονικά οικοσυστήματα. Ως τέτοιες με επιτρεπόμενες χρήσεις θεωρούνται ιδίως η κατοικία , η εστίαση και τα μεγάλα τουριστικά καταλύματα.

Περαιτέρω,το ΣτΕ προτείνει την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας και τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων όρων προστασίας της περιοχής, δεδομένου ότι υφίσταται ήδη σχετική καταδίκη της χώρας μας από το ΔΕΕ, “επειδή ανέχθηκε σειρά επεμβάσεων, όπως η κατασκευή κατοικιών, η δημιουργία υποδομών πρόσβασης στην παραλία, η λειτουργία μπαρ κλπ“.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το σχέδιο διατάγματος περιλαμβάνει ευρύτερες πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις και θα πρέπει, επομένως, να επανυποβληθεί, συνοδευόμενο από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), εκτός αν το αρμόδιο Υπουργείο καταφέρει να αποδείξει εμπεριστατωμένα ότι επαρκούν οι ήδη εγκεκριμένες από το ίδιο ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν την περιοχή.