Σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 2362/2017 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ανάκληση της  παραχώρησης της δημόσιας περιουσίας που συνιστά το Σκοπευτήριο της  Καισαριανής προς την Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία είναι επιτρεπτή και δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Συντάγματος, σχετικά με την προστασία της ιδιοκτησίας. Τούτο διότι, όπως κρίθηκε,  το παραχωρηθέν στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρεία δικαίωμα δεν ήταν το δικαίωμα πλήρους και ανεμπόδιστης κυριότητας, αλλά μετακλητό δικαίωμα κυριότητας, που εμπεριείχε αυτονοήτως επιφύλαξη ανάκλησης, αν οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που υπαγόρευσαν την παραχώρηση εκλείψουν λόγω πλήρους μεταβολής των συνθηκών που οδήγησαν στην παραχώρηση.

Εν όψει, ωστόσο, αντίθετης σχετικής απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την υπόθεση, παραπέμφθηκε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν την έννοια των εφαρμοστέων διατάξεων.