Με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχει ξεκινήσει η κατασκευή μονάδας διαχείρισης απορριμάτων στην Ήπειρο, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο. Αξίζει να σημειωθεί, πως η συγκεκριμένη μονάδα θα είναι η πρώτη στη χώρα μας που θα παράγει ενέργεια (1,5 MW) από την καύση του βιοαερίου από βιοαπόβλητα, ενώ η Περιφέρεια της Ηπείρου επιδεικνύει πρωτοφανή οργάνωση και ταχύτητα στην υλοποίηση του έργου.

Εγκαινιάζεται, έτσι, ένα νέο μοντέλο διαχείρισης στην Ήπειρο, όπου την κατασκευή της μονάδας έχει αναλάβει μία εταιρεία ειδικού σκοπού, με μοναδικό μέτοχο την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Αειφορική Ηπείρου. Η εν λόγω εταιρεία έχει συμβληθεί με την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ η τελευταία έχει συμβληθεί περαιτέρω με τους φορείς διαχείρισης απορριμάτων των Ιωαννίνων, της Ηγουμενίτσας, της Άρτας και του Καρβουναρίου, που εκπροσωπούν τους 18 δήμους της περιοχής. Τα απορρίματα θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στους σταθμούς μεταφόρτωσης, με ευθύνη των δήμων και, εν συνεχεία, θα μεταφέρονται στη μονάδα της ΤΕΡΝΑ, από τον ανάδοχο των σταθμών μεταφόρτωσης, όπου θα συντελείται η αποκομιδή του όποιου υπολείμματος μένει μετά την επεξεργασία. Στόχος είναι τα εν λόγω υπολείμματα να μην ξεπερνούν το 39% του συνόλου που εισέρχεται στη μονάδα.

Η μονάδα θα διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο των τόνων απορριμάτων που παράγονται και θα κάνει διαλογή των ανακυκλώσιμων. Η ενέργεια που θα παράγει θα προέρχεται από βιοαέριο και κομπόστ χαμηλής ποιότητας, το οποίο θα διατίθεται για την κάλυψη και αποκατάσταση των ΧΥΤΑ , καθώς και για την αποκατάσταση των λατομείων στην ευρύτερη περιοχή.