Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ) , επιχειρείται η κατάρτιση νομοθετικού πλαισίου για την “τακτοποίηση”  αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών μέσα σε δασικές περιοχές.

Σκοπός της   σχετικής ρύθμισης  αναφέρεται πως είναι  η νομιμοποίηση των αυθαίρετων οικισμών εντός των δασών. Φυσικά υποστηρίζεται, ταυτόχρονα,  πως θα διασφαλιστεί ο σεβασμός της δασικής νομοθεσίας και η προστασία των δασικών εκτάσεων, αλλά αυτό παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο. Άλλωστε, και η ίδια η φιλοσοφία της ρύθμισης αυτής αντίκειται τόσο στα άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος όσο και στην εκτεταμένη και πάγια νομολογία του ΣτΕ σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών, ενγένει, εκτάσεων.

Η προαναφερθείσα  νομιμοποίηση πρόκειται, σύμφωνα πάντα με τις  σχετικές ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, να επιχειρηθεί κατόπιν ελέγχου των “οικιστικών πυκνώσεων” που έχουν ήδη  υποβληθεί από τους δήμους στην πλατφόρμα της “Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.”. Θα προηγηθεί όλων αυτών, αυστηρός έλεγχος σχετικός με τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά – οικολογικά στοιχεία και  χαρακτηριστικά της κάθε  περιοχής, ούτως ώστε να μην διατηρηθούν, μέσω της νομιμοποίησής τους, οικιστικές  πυκνώσεις εντός προστατευόμενων περιοχών (λόγου χάριν ρεμάτων ή πυρήνων δρυμών).

Τέλος, αναφέρεται, επίσης,  ότι επίκειται και η έκδοση ενός σημαντικού  αριθμού δασικών χαρτών για την Ανατολική Αττική,  σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, ενώ έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων για την πρόοδο της εξέτασης από τις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών.