Όπως έχει γίνει γνωστό, πολύ σύντομα πρόκειται να εκκινήσει η διαδικασία των κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί, περαιτέρω, και για τα αυθαίρετα εντός των ρεμάτων στην περιοχή της Μάνδρας, όπως και για αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές μέσα σε δάση, αιγιαλούς και ρέματα σε όλη την Αττική, όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συναφώς, το ζήτημα που έχει εγερθεί γύρω από τις εν λόγω κατεδαφίσεις από ιδιοκτήτες αυθαιρέτων αφορά το γεγονός πως στο πλαίσιο της κτηματογράφησης της περιοχής του Λαυρίου, που ξεκίνησε το 2008, υπήρξε πλήθος ενστάσεων, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλα τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και τα πρόστιμα, βάσει διατάξεων του ν. 4465/2017, μέχρι την οριστικοποίηση του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι εν λόγω ενστάσεις ήταν απόρροια του αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην περιοχή, υπόθεση που βρίσκει αφετηρία στο έτος 1860.

Βέβαια, προβάλλεται τόσο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όσο και από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ότι οι κατεδαφίσεις αφορούν αυθαίρετες κατασκευές σε δασικές ή αναδασωτέες περιοχές, ήτοι σχετίζονται με τον προστατευτέο χαρακτήρα της έκτασης και όχι με το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής.

Συνεπώς, όπως αναφέρεται, η διαδικασία δεν δύναται να επηρεαστεί από την προαναφερθείσα αναστολή, που έχει δοθεί, καθώς οι κατεδαφίσεις μπορούν να σταματήσουν  μόνο μετά από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης.