Οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο προεδρικό διάταγμα για την προστασία του “Κυπαρισσιακού κόλπου” προκαλούν ήδη έντονες αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, πέντε Δήμοι της περιοχής, καθώς και ομάδες πολιτών προαναγγέλουν την προσφυγή τους στο ΣτΕ, αλλά και την κατάθεση αγωγών αποζημιώσεως σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου στο αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, δεδομένου ότι, όπως υποστηρίζουν, με το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο επέρχεται ουσιώδης και αδικαιολόγητη απομείωση της αξίας της ιδιοκτησίας τους.

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι λιγότερο αυστηρά σε επίπεδο προστασίας σχέδια π.δ. είχαν απορριφθεί από τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατά το στάδιο της επεξεργασίας τους , διότι θεωρήθηκαν ανεπαρκή, δεδομένου ότι η ελληνική πολιτεία έχει ήδη καταδικαστεί από το Δ.Ε.Ε. για την πλημμελή προστασία της ευρύτερης περιοχής που θεωρείται μία από τις κυριότερες ζώνες αναπαραγωγής της προστατευόμενης από την ενωσιακή νομοθεσία θαλάσσιας χελώνας Caretta- Caretta.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το προαναφερθέν π.δ. περιλαμβάνει τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη από το Κατάκωλο μέχρι την Κυπαρισσία. Η χερσαία ζώνη διακρίνεται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:

α) τις περιοχές προστασίας της φύσης που βρίσκονται σε επαφή με τον αιγιαλό, όπου και επιτρέπονται ήπιες παρεμβάσεις ,

β) τους προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνουν σπηλιές, τις ιαματικές πηγές του Καΐάφα, βαλτώδεις εκτάσεις και παραποτάμιες ζώνες. Για τις περιοχές αυτές προβλέπονται ειδικοί και αυξημένοι περιορισμοί.

γ) την περιφερειακή ζώνη αγροτικού τοπίου, όπου επιτρέπεται η αγροτική δραστηριότητα, αλλά τίθενται αυξημένοι περιορισμοί στη δόμηση, όπως είναι η αύξηση της αρτιότητας των γηπέδων για την ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων.

Είναι, τέλος, γνωστό ότι ο δυσμενέστερος για τους τοπικούς ιδιοκτήτες περιορισμός αναφέρεται στην αύξηση της αρτιότητας από τα 6 στα 10 στρέμματα για τα υφιστάμενα ακίνητα και στα 20 στρέμματα για όσα ακίνητα προκύψουν μελλοντικά από συνενώσεις.

Οι περιορισμοί, όμως,  αυτοί που προτείνονται ως μέσον προστασίας της χελώνας cretta- caretta, δεν δικαιολογούνται, σύμφωνα  πάντα με τους τοπικούς φορείς, διότι, όπως υποστηρίζουν, στην ευρύτερη περιοχή της “Ζαχάρως” οι θαλάσσιες χελώνες είναι λίγες και προστατεύονται  ήδη πλήρως και επαρκώς.