Στερείται ουσιαστικού πολεοδομικού σχεδιασμού η Ελλάδα, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό των δήμων που διαθέτουν γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ή ΣΧΟΟΑΠ) ανέρχεται ,μόλις, στο 19%, σημειώνοντας αύξηση μόνο κατά 3% την τελευταία πενταετία.

Πιο συγκεκριμένα, από τους 910 καποδιστριακούς δήμους (πλην αυτών της Αττικής), οι 482,ποσοστό δηλαδή που ξεπερνά το 50%, εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη πολεοδομική αναρχία, χωρίς εγκεκριμένο ή έστω εν εξελίξει πολεοδομικό σχέδιο. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην περιφέρεια της Αττικής , παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. Οι ζώνες Οικιστικού Ελέγχου καθώς και εννέα Προεδρικά Διατάγματα μέσω των οποίων επιτυγχάνονται καθορισμένες χρήσεις του εξωαστικού/αγροτικού χώρου στην Αττική αποτυγχάνουν να συντείνουν στην επίλυση του πολεοδομικού προβλήματος.

Περαιτέρω, αναποτελεσματικές φαίνονται και οι νομοθετικές αλλαγές με τον ν.4447/2016 για τον χωρικό σχεδιασμό, αφού μόλις πέρσι εκδόθηκαν οι προδιαγραφές σχετικά με το τι πρέπει να περιλαμβάνουν τα τοπικά χωρικά σχέδια που αντικατέστησαν τα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Στο πρόβλημα του χωροταξικού σχεδιασμού, μάλιστα,  προστίθεται και ο ελλιπής συντονισμός ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με τις τελευταίες να μην προσδιορίζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης των εκκρεμών πολεοδομικών σχεδίων και να προβαίνουν σε σειρά αυθαιρεσιών.

Προς αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής εκπονείται από το Πράσινο Ταμείο μελέτη με στόχο την ανάθεση των νέων τοπικών χωρικών σχεδίων σε μεγάλες ομάδες μέσω δημοπράτησης. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, και το Προεδρικό Διάταγμα 90/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο έθεσε αυστηρή προθεσμία στους δήμους να ολοκληρώσουν εντός τριετίας τα νέα τοπικά χωρικά σχέδια και εντός διετίας τα γενικά πολεοδομικά σχέδια είτε με την παλαιά είτε με τη νέα νομοθεσία. Συμπερασματικά, σε ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την οικιστική ανάπτυξη της Ελλάδας, ο κρατικός μηχανισμός παρουσιάζεται δυσλειτουργικός με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην ελληνική Επικράτεια να καθίσταται επιτακτική.