Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Ιανουαρίου δόθηκε το σχέδιο νόμου που αφορά στη διαδικασία διατήρησης της χρήσης των αυθαιρέτων, χωρίς να προϋποτίθεται η κυριότητα του ακινήτου, γεγονός που εγείρει αντιδράσεις ως προς τη συνταγματικότητα του πλαισίου, εν μέσω ,μάλιστα, εκδίκασης προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ( ΣτΕ) ενάντια στη ρύθμιση.

Πρώτο στάδιο για την ολοκλήρωση της «τακτοποίησης» των αυθαιρέτων, αποτελεί ο έλεγχος των οικιστικών πυκνώσεων, ο οποίος εκτιμάται να διαρκέσει ένα μήνα. Στη συνέχεια, οι έγκυρες οικιστικές πυκνώσεις θα αποσταλούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών προς εφαρμογή της ρύθμισης. Εξαίρεση θα αποτελέσουν όσες αφορούν σε εκτάσεις σε εθνικούς δρυμούς, σε περιοχές Ραμσάρ, καθώς και σε περιοχές αναδασωτέες ή μέσα σε « ζώνες δυνητικού κινδύνου» οριοθετημένων ρεμάτων. Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα διατήρησης της χρήσης των αυθαιρέτων είναι προσωρινή, δεδομένου ότι απλά αναβάλλεται η κατεδάφισή τους για 40 χρόνια αν χτίστηκαν μέχρι την 11η Ιουνίου 1975 και για 25 χρόνια αν χτίστηκαν από τη 12η Ιουνίου 1975 έως την 28η Ιουλίου 2011. Παράλληλα, αναστέλλονται και πάσης φύσεως διοικητικά μέτρα, δικαστικές αποφάσεις ή ποινικές διώξεις, όπως τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος.

Όσον αφορά στη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση, το σχέδιο νόμου που προαναγγέλθηκε προβλέπει την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, καθώς  και την επιβολή προστίμου( καταβληθέντος είτε εφάπαξ είτε σε 100 μηνιαίες δόσεις), το οποίο θα διαμορφώνεται σε κάθε επιμέρους περίπτωση με βάση την αξία της δασικής γης, το κόστος της αναδάσωσης ανά στρέμμα, την παλαιότητα και επιφάνεια του κτιρίου και το κόστος κατασκευής του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, προβλέπονται και συντελεστές μείωσης του επιβαλλόμενου προστίμου εφόσον το αυθαίρετο είναι πρώτη και μοναδική κατοικία, βρίσκεται σε ιδιωτικό δάσος ή ακόμα στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εξοφλήσει το πρόστιμο εφάπαξ. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου θα πρέπει να αποδεικνύει το χρόνο ανέγερσης του αυθαιρέτου και να υποβάλλει τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης και τεχνική έκθεση του μηχανικού, στην οποία να περιγράφεται το κτίριο.

Απέναντι στις αμφισβητήσεις ως προς τη συνταγματικότητα ή μη της ανωτέρω ρύθμισης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος τονίζει ότι μέσω της προσωρινής διατήρησης και όχι της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, καθώς και μέσω της επιβολής προστίμου το σχέδιο νόμου παραμένει καθ’όλα συνταγματικό. Προανήγγειλε, τέλος, την κατάθεση τροπολογίας που αφορά στην επιτάχυνση των κατεδαφίσεων και στην οποία θα προβλέπεται ότι δεν απαιτείται νέο πρωτόκολλο αυθαιρέτου για κατασκευές ή αλλαγές σε καταγεγραμμένες πολεοδομικές αυθαιρεσίες.