Οριστικά επιλύθηκαν με την υπ’ αριθμόν 1810/2018 απόφαση του Ε’ τμήματος της Επταμελούς  Σύνθεσης του ΣτΕ, ζητήματα που αφορούν στην προθεσμία προσβολής με αίτηση ακύρωσης πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών, καθώς και στις  εξαιρούμενες από την ανάρτηση περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι επί πράξεων κύρωσης, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.3889/2010 και οι οποίες δεν έχουν αμφισβητηθεί με την άσκηση αντιρρήσεων, η προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσής τους εκκινεί από τη δημοσίευσή τους  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΕτΚ). Ανεξάρτητα, μάλιστα, από το μέγεθος του τμήματος της έκτασης που αφορά η αίτηση ακύρωσης,   καθίσταται σαφές ότι η κατοχύρωση της συγκεκριμένης προθεσμίας δικαιολογείται από το γεγονός ότι για την ανάρτηση των δασικών χαρτών προβλέπονται ευρείες διατυπώσεις δημοσιότητας. Δίνεται ,με αυτόν τον τρόπο, στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να λάβουν γνώση της ανάρτησης των δασικών χαρτών προ της κύρωσής τους, προκειμένου να υποβάλουν τις ενδεχόμενες αντιρρήσεις τους.

Περαιτέρω, διασαφηνίστηκε ποιες εκτάσεις θα εξαιρούνται της ανάρτησης. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του ν.3889/2010, οικισμοί που έχουν οριοθετηθεί κατ’ εφαρμογή ορισμένων νομοθετημάτων, όπως επίσης και περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, θα επισημαίνονται με πορτοκαλί περίγραμμα στους δασικούς χάρτες. Αντίστοιχα, με κίτρινο περίγραμμα θα επισημαίνονται περιοχές, για τις οποίες έχουν εκπονηθεί μεν πολεοδομικές μελέτες, δεν έχουν, όμως, εγκριθεί μέχρι τη μέρα ανάρτησης τους δασικού χάρτη, ο οποίος και κυρώνεται ως προς τα τμήματά του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση.

Τέλος, η σύνθεση του Δικαστηρίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επί τροποποιητικής πράξης κύρωσης δασικού χάρτη, ακόμα κι αν δεν επέρχεται τροποποίηση ως προς το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο, η νέα πράξη κύρωσης αντικαθιστά εν όλω την αρχική και, κατά συνέπεια, δίκη που αφορά στην αρχική πράξη κύρωσης καταργείται.