Στο ποσό των 2,3 δισ. εκτιμάται ότι ανέρχονται τα έσοδα από τη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων στη χώρα, όπως αυτή ρυθμίστηκε στους τρεις τελευταίους νόμους και πιο συγκεκριμένα στον ν. 4014/2011, στον ν. 4178/2013 καθώς και στον ν. 4495/2017. Ειδικότερα, από τον Νοέμβριο του 2017 μέχρι και σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν υποβληθεί περί τις 370.000 δηλώσεις νομιμοποίησης, λίγες από τις οποίες ωστόσο έχουν ολοκληρωθεί. Όπως προκύπτει από στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος(ΤΕΕ)  οι περισσότερες από αυτές –ποσοστό της τάξης του 35%-παραμένουν σε αρχικό στάδιο, δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση και η καταβολή του σχετικού παραβόλου.

Αναφορικά με τον ρυθμό υποβολής των δηλώσεων, αυτός παραμένει σταθερός τα τελευταία έτη,  με τις δηλώσεις που υποβάλλονται καθημερινά να μην ξεπερνούν συνήθως τις 550.  Σε περιόδους, ωστόσο, κατά τις οποίες λήγει η προθεσμία  δυνατότητας αποπληρωμής του επιβληθέντος προστίμου σε έκπτωση, παρατηρείται ραγδαία αύξηση του αριθμού των δηλώσεων και της καταβολής του παραβόλου, η οποία μάλιστα στις 30 Οκτωβρίου 2018 κορυφώθηκε, καθώς μέσα σε μία ημέρα πραγματοποιήθηκαν 7.800 δηλώσεις. Αντίστοιχη αύξηση του ρυθμού υποβολής αναμένεται και μέχρι τις 10 Μαΐου, οπότε και παρέρχεται η προθεσμία που έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποβολή νέων δηλώσεων με έκπτωση του ύψους του προστίμου κατά 10%.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, διαφαίνεται η σταδιακή μείωση των υποβαλλόμενων δηλώσεων, κυρίως λόγω της αδυναμίας των ιδιοκτητών να ανταποκριθούν στις οικονομικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η άρση των πολεοδομικών τους παρανομιών, με τις εκπτώσεις που θεσπίζονται ανά διαστήματα να μην δίνουν οριστική λύση στο πρόβλημα.