Την έντονη αντίδραση τοπικών φορέων έχουν προκαλέσει οι εντατικές εργασίες κατασκευής νέου κτιρίου καθώς και επέκτασης των ήδη υπαρχόντων, που πραγματοποιούνται καθημερινά στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Πιο συγκεκριμένα, μετά την κατεδάφιση του προϋπάρχοντος κτιρίου, ανεγείρεται νέο πολύ μεγαλύτερο κτίριο, κατά πρόδηλη παράβαση του π.δ 187/Δ/2011.

Σύμφωνα με το προεδρικό ,αυτό, διάταγμα, εντός των ζωνών Δ1- στην οποία ανήκει και το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί- απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων και ναών, με εξαίρεση περιορισμένο αριθμό μικρών περιπτέρων, μέγιστης επιφανείας 30 τ.μ., για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Πάρκων και των επισκεπτών τους. Επικαλούμενη το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, αλλά και την από τον Οκτώβριο 2018 απόφαση του ΥΠΕΝ, η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, απευθύνθηκε τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καταγγέλλοντας τις εργασίες που γίνονται εντός του πάρκου, καθώς και την άδεια της μισθώτριας εταιρίας, δεδομένου ότι αυτή δόθηκε για « εργασίες μικρής κλίμακας» ,κάτι που ουδόλως αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, το κτίριο που ανεγείρεται έχει πολλαπλάσιο εμβαδόν από το προηγούμενο και αγγίζει στο ύψος των 6 μέτρων.

Καθίσταται σαφές ,συνεπώς, ότι οι προαναφερθείσες αυθαιρεσίες, οι οποίες ,μάλιστα, ευνοούνται από την προεκλογική περίοδο που διανύουμε, αναιρούν τόσο  τους περιβαλλοντικούς στόχους όσο και τους πολεοδομικούς σχεδιασμούς του πάρκου.