Στην ακύρωση  Έκθεσης  της Επιτροπής Καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ρεθύμνου προχώρησε  το Συμβούλιο της Επικρατείας κατόπιν αιτήσεως που ασκήθηκε ενώπιόν του. Συγκεκριμένα, η αιτούσα την ακύρωση της προαναφερθείσας Έκθεσης, προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσβάλλοντας την απόρριψη αιτήματός  της για  τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού και παραλίας σε περιοχή όπου βρίσκονται ακίνητα ιδιοκτησίας της.

Πράγματι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (Α΄160), προβλέπεται ότι κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και προσκόμισης  εκ μέρους του φακέλου με πλήρη στοιχεία που  αποδεικνύουν το σφάλμα του πρώτου καθορισμού στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, καθίσταται δυνατός ο επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας. Ειδικότερα, όμως, ο προαναφερθείς επανακαθορισμός επιτρέπεται μόνον σε περίπτωση εσφαλμένου καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού, παραλίας,  καθώς και μεταβολής της ακτογραμμής λόγω νόμιμων τεχνικών έργων ή φυσικών αιτίων.

Στην υπό κρίση περίπτωση, η αιτούσα ισχυρίστηκε ότι είχε εμφιλοχωρήσει σφάλμα στον αρχικό καθορισμό οριογραμμής αιγιαλού, με αποτέλεσμα να θίγεται ιδιοκτησία της. Ωστόσο, η αρμόδια Επιτροπή, απέρριψε το αίτημά της για επανακαθορισμό των ορίων του αιγιαλού και την εν λόγω απόρριψη προσέβαλε η αιτούσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε, με την υπ’ αριθμ. 660/2019 απόφαση του Ε’ Τμήματος, ότι η απορριπτική απάντηση της Επιτροπής στερούνταν σαφούς και ειδικής αιτιολογίας, δεδομένου ότι αυτή ουδέποτε έλαβε υπόψη της  την υφιστάμενη  βλάστηση, ενώ, παράλληλα,  δεν αξιολόγησε το περιεχόμενο της  μελέτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  περί της υπάρξεως κτισμάτων που προϋπήρχαν του καθορισμού της οριογραμμής κατά το έτος 1979 και την οποία είχε προσκομίσει η αιτούσα προς επίρρωση των ισχυρισμών της.

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο  έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως και ακύρωσε  την Έκθεση  της Επιτροπής Καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ρεθύμνου ως πλημμελώς αιτιολογημένη.