Προς την οριστική του επίλυση τείνει το ζήτημα της επένδυσης στις Σκουριές, καθώς εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 1531/2019, 1532/2019 και 1533/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ), με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακυρώσεως της θυγατρικής εταιρίας « Ελληνικός Κόσμος».

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για τρεις αιτήσεις ακυρώσεως, οι οποίες στρέφονταν κατά των παραλείψεων της Διοίκησης να χορηγήσει, αφενός  διετή παράταση ισχύος της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου « Μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών» και αφετέρου  συμπληρωματική- τροποποιητική άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου « Μονάδα εμπλουτισμού Σκουριών», καθώς και ετήσια παράταση της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των « Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης Σκουριών».

Με την ακύρωση των προαναφερθέντων παραλείψεων οφειλομένων ενεργειών εκ μέρους της Διοίκησης, δρομολογείται ουσιαστικά η έκδοση των εκκρεμών αδειών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο, άλλωστε, δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο των ακυρωτικών αποφάσεων του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου.

Πρόκειται, αδιαμφισβήτητα για τρεις καθοριστικές αποφάσεις, μέσω των οποίων προωθείται και ενισχύεται αποφασιστικά ο τομέας των επενδύσεων στη χώρα. Παράλληλα, γίνεται ιδιαίτερη επιτακτική  η ανάγκη απόλυτου σεβασμού των οικείων  περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί υπέρ της αιτούσας εταιρείας, κάτι που πρόκειται να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα, μέσα από τη δημιουργία μίας  μεικτής επιτροπής από ειδικούς του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος.