Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ)  έκανε ομόφωνα δεκτές  δύο αιτήσεις ακυρώσεως και προχώρησε στην ακύρωση  των δύο οικοδομικών αδειών του ξενοδοχείου των “Μπλέ Κάδων” (Cocomat) που βρίσκεται και λειτουργεί μέχρι σήμερα επί της οδού Φαλήρου 5, καθώς και της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση πολυόροφου κτιρίου επί της οδού “Μισαραλιώτου”.

Τις δύο αυτές αιτήσεις είχαν υποβάλλει κάτοικοι της περιοχής του Μακρυγιάννη και η “Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού” με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον Ανδρέα Δ. Παπαπετρόπουλο.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμ. 2102/2019 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ ακυρώθηκε η αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του προαναφερθέντος ξενοδοχείου, ύψους 32 μέτρων, στην οποία είχε ενσωματωθεί, όπως έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο, και η αρχική , οικοδομική του άδεια, οι πλημμέλειες της οποίας επέφεραν και  την ακύρωση της τελικής πράξης αναθεώρησης.

Συγκεκριμένα, η αρχική οικοδομική άδεια, και κατ’ επέκταση και η αναθεώρησή της που την τροποποίησε ουσιωδώς και για τον λόγο αυτό φέρει εκτελεστό χαρακτήρα,  είχε εκδοθεί παρανόμως, διότι δεν είχε  προηγηθεί γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και έγκρισή της από τον Υπουργό Πολιτισμού. Η έγκριση αυτή, όπως δέχθηκε το Δικαστήριο, απαιτείτο , δεδομένης της ελάχιστης απόστασης του κτιρίου από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, αλλά και του συνολικού του ύψους, το οποίο και παραβλάπτει ουσιωδώς την θέαση από και προς το παγκόσμιου εμβέλειας Μνημείο.

Στην περίπτωση του άλλου πολυόροφου κτιρίου (Μισαραλιώτου), με την  δεύτερη, υπ’ αριθμ. 2103/2019 το Δικαστήριο ακύρωσε την προέγκριση δόμησης, διότι αυτή είχε ως νόμιμο έρεισμά της γνωμοδότηση του ΚΑΣ και έγκρισή της από τον ΥΠΠΟΤ , οι οποίες ανακλήθηκαν μεταγενέστερα, με αποτέλεσμα η ατομική αυτή πράξη να έχει πλέον απολέσει το νόμιμο έρεισμά της και να είναι παράνομη.

Οι δύο αυτές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, υπό την Προεδρία της Αικατερίνης  Σακκελαροπούλου και εισηγητή τον Σύμβουλο Θεόδωρο Αραβάνη,  κρίνονται ως ιδιαιτέρως σημαντικές, γι αυτό και έλαβαν πολύ μεγάλη δημοσιότητα.  Επιβεβαιώνεται, έτσι για μία ακόμα φορά, η  διαρκής  μέριμνα του ΣτΕ για την προστασία και διαφύλαξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας , ενώ, παράλληλα, υποχρεώνεται, εμμέσως πλην σαφώς, η Διοίκηση και το ΥΠΕΝ να επανεξετάσουν τους όρους δόμησης της περιοχής του Μακρυγιάνη θεσπίζοντας έναν πολύ ηπιότερο κανονιστικό πλαίσιο σε ό,τι, ιδίως, αφορά τα ύψη, το συντελεστή δόμησης και τις χρήσεις γης της περιοχής που θα είναι απολύτως συμβατό με τη φυσιογνωμία της περιοχής  και θα υπηρετεί  την άμεση γειτνίασή της με τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως.

Οπως, τέλος,  δήλωσε και στην εφημερίδα “Καθημερινή” ο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος “θα αναμένουμε την καθαρογραφή της αποφάσεως που αφορά το ξενοδοχείο της οδού Φαλήρου και στη συνέχεια, αφού εκτιμήσουμε με ακρίβεια το σκεπτικό της, θα προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προς την αρμόδια Πολεοδομία, τον ΕΟΤ και όλες τις άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα και αποτελεσματικά η αμετάκλητη αυτή δικαστική απόφαση, έχοντας ως μοναδικό μας γνώμονα την προστασία του μοναδικού και πολύτιμου μνημείου της Ακροπόλεως και του  σημαντικού οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής του Μακρυγιάννη””.