Προς την επίλυσή του, εντός της επόμενης εξαετίας, τείνει το ζήτημα της ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φαίνεται να είναι ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με τον καθορισμό χρήσεων γης, χωρίς ,ωστόσο, ο περιορισμός αυτός να επεκτείνεται και στις τουριστικές επιχειρήσεις, για τις οποίες, μάλιστα, προβλέπεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, έπειτα και από πιέσεις που ασκούν οι φορείς του τουρισμού.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου, αναμένεται η άμεση ανάθεση της εκπόνησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων με παράλληλη επίβλεψη από ιδιώτες και χρονικό περιορισμό των σταδίων αξιολόγησης, προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία εκπόνησης. Ωστόσο, ο κ. Οικονόμου κατέστησε σαφές, ότι προς το παρόν δεν τίθεται ζήτημα πλήρους κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε τις οικονομικές και πολιτικές ισορροπίες.Περαιτέρω, εστίασε στη δυσκολία συντονισμού ανάμεσα στα τοπικά χωρικά σχέδια και τις ήδη υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες αναφορικά με τις περιοχές Natura, καθώς οι τελευταίες θα έχουν και πολεοδομικού χαρακτήρα ρυθμίσεις.

Σαφείς ήταν τέλος και οι τοποθετήσεις της προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) Κατερίνας Σακελλαροπούλου, σύμφωνα με την οποία κρίνεται απαραίτητη η έναρξη των κατεδαφίσεων των αυθαίρετων κτισμάτων, δεδομένου ότι έχει ήδη παρέλθει αρκετό διάστημα ισχύος των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση. Αντίστοιχα, ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,  κ. Μενουδάκος, επεσήμανε την ανάγκη καθολικής αναστολής δόμησης σε περιοχές όπου θα προκηρυχθεί η ανάθεση τοπικών χωρικών σχεδίων.