Με τη υπ. αριθμ. 2404/2019 απόφασή του  ΣτΕ  κατοχυρώνεται η νομιμότητα των αποφάσεων  των Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων κατά Δασικού Χάρτη. Συγκεκριμένα, με την προαναφερθείσα απόφαση κρίθηκε ως απαράδεκτη η αίτηση για την ακύρωση απορριπτικής απόφασης  της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (εφεξής Επιτροπής)  κατά Δασικού Χάρτη, μέχρις ότου κυρωθεί ο αντίστοιχος  δασικός χάρτης.

Όπως έχει ήδη κριθεί, με προγενέστερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού ( βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 1345/2019,2572/2018, 1810/2018), οι αποφάσεις κύρωσης των δασικών χαρτών αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες προσβάλλονται παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως, τόσο εαν εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 ν. 3889/2010 όσο και κατά το μη αμφισβητηθέν, με αντιρρήσεις, μέρος τους.

Με την προαναφερθείσα απόφαση του ΣτΕ (υπ’αριθμ. 2404/2019), με την οποία συμπληρώνεται η νομολογία γύρω από την προσβολή των πράξεων κύρωσης των δασικών χαρτών, κρίθηκε, περαιτέρω, ότι στην περίπτωση που οι αντιρρήσεις ασκηθούν από τους ενδιαφερομένους και απορριφθούν από την  Επιτροπή, η νομιμότητα της απορρίψεως τους, αμφισβητείται με αίτηση ακυρώσεως, η οποία όμως στρέφεται, όχι κατά της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής, αλλά κατά της πράξεως με την οποία κυρώνεται ο δασικός χάρτης.

Eιδικότερα, στην υπό κρίση περίπτωση, όπως προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου, μετά την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως της Επιτροπής,  δεν δημοσιεύθηκε απόφαση με την οποία να έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, στο σύνολό του, ο οποίος να περιλαμβάνει και τις επίδικες εκτάσεις, για τις οποίες οι αιτούντες  είχαν ασκήσει τις προβλεπόμενες αντιρρήσεις  κατά του αναρτηθέντος χάρτη κι οι οποίες  είχαν απορριφθεί από την Επιτροπή.

Κρίθηκε, τέλος, ότι στην περίπτωση που  δεν έχει δημοσιευθεί απόφαση κύρωσης του δασικού χάρτη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως της Επιτροπής, διότι αυτή στερείται εκτελεστού χαρακτήρα.