Οι διατηρήσεις και κατεδαφίσεις των κτιρίων, που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού, απασχολούν, αυτή την περίοδο, τα αρμόδια Κεντρικά Συμβούλια των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) επικύρωσε τις προτεινόμενες διατηρήσεις και κατεδαφίσεις κτιρίων, ενώ, σήμερα, το ίδιο ζήτημα θα συζητηθεί και στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), το οποίο αναμένεται να συμφωνήσει, επίσης, με τις υποβληθείσες προτάσεις.

Ειδικότερα, τα μισά, περίπου, κτίσματα, που βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου και στον Άγιο Κοσμά, ήτοι 450 κτίρια από τους 958, συνολικά, κτιριακούς όγκους, ήδη στις αρχές του προηγούμενου μήνα “νομιμοποιήθηκαν”, μέσω της ρύθμισης του ν. 4663/2020, προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία της εξέτασης της νομιμότητας ή μη καθενός εξ αυτών. Τα κτίρια αυτά προτείνεται να διατηρηθούν, ενώ για τα λοιπά κτίρια, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της κατεδάφισης.

Τα κτίρια, που θα διατηρηθούν, είναι τα χαρακτηρισθέντα ως διατηρητέα (τρία υπόστεγα της αεροπορίας, κτίριο Σαάρινεν, αγγλικό υπόστεγο – παγόδα και λοιπά διατηρητέα κτίρια στα ανατολικά όρια του οικοπέδου και στη δυτική πλευρά του οικοπέδου), καθώς επίσης και οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, του τραμ και του μετρό, οι ναΐσκοι Αγίου Κοσμά και Δαμιανού, Αγίας Παρασκευής και Αγίας Τριάδος, τα ολυμπιακά γήπεδα baseball και κανόε καγιάκ – σλάλομ, αλλά και ορισμένα κτίρια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορία (ΥΠΑ).

Στον αντίποδα, τα περίπου 400 κτίρια, που θα κατεδαφιστούν, περιλαμβάνουν διάσπαρτες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι στα προς κατεδάφιση κτίρια συμπεριλαμβάνεται και το συγκρότημα, στο οποίο στεγαζόταν, από το 1932 μέχρι το 1965, το Αμερικανικό Κολέγιο Θηλέων και το οποίο αξιοποιούταν, κατά τα τελευταία χρόνια, από την ΥΠΑ. Για το κτίριο αυτό είχε αποφασιστεί, ουσιαστικά, ήδη από το 2016, η κατεδάφισή του, καθώς, παρά τις επισημάνσεις των επιστημονικών φορέων για τη διατήρησή του, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά.