Δεδομένων των πολύ δυσάρεστων και πρωτόγνωρων συνθηκών που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας του Γραφείου μας, στο πλαίσιο της προσαρμογής όλων μας στις νέες εξελίξεις.
Το Γραφείο μας εξακολουθεί να λειτουργεί και συνεχίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς όλους όσους τις χρειάζονται. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο οι γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών δικαστηρίων όσο και οι υπηρεσίες της Διοίκησης, των Υπουργείων, των Δήμων και όλων των άλλων ΝΠΔΔ λειτουργούν και δέχονται όλα τα δικόγραφα και όλα τα αιτήματα, ηλεκτρονικά ή μέσω του προσωπικού ασφαλείας τους.
Επομένως, παραμένει απολύτως εφικτή τόσο η σύνταξη και κατάθεση δικογράφων όσο και η σύνταξη και η κατάθεση αιτημάτων, αιτήσεων θεραπείας και προσφυγών προς τη Διοίκηση. Τέλος, το Γραφείο μας εξακολουθεί να λειτουργεί συμβουλευτικά μέσα από την συγγραφή ενημερωτικών σημειωμάτων ή και γνωμοδοτήσεων που απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Για λόγους προληπτικούς, ωστόσο, αναστέλλουμε, προς το παρόν και μέχρι νεοτέρας, τις συναντήσεις μας στους χώρους του Γραφείου μας και η επικοινωνία και η επαφή μας γίνονται είτε τηλεφωνικά, στο 2106469350 είτε μέσω mail, στο [email protected] ή στη φόρμα επικοινωνίας του Γραφείου μας και στα κινητά τηλέφωνα που περιλαμβάνονται σε αυτή.
Παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας και ευχόμαστε σε όλους Υγεία και καλή δύναμη.