Προς  την απλοποίηση της υλοποίησης των έργων ΑΠΕ συντείνει το νέο περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει μια σειρά ρυθμίσεων που βελτιστοποιούν και επιταχύνουν τη διαδικασία αδειοδότησής τους. Βασικό χαρακτηριστικό του νέου νομοσχεδίου είναι ότι μεταθέτει την ευθύνη για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης από τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες-κράτος στον επενδυτή.

Ο κεντρικός άξονας της παρέμβασης είναι η αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία  θα προκύπτει κατόπιν μιας σύντομης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας ελέγχου της σχετικής αίτησης μέσω του νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ και  μείωση στο ελάχιστο των απαιτούμενων  δικαιολογητικών. Στόχος είναι να καθιερωθεί μια σύντομη διαδικασία εξέτασης των  νέων αλλά και των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ με τη δυνατότητα περιορισμού του ποσοστού άμεσης ή  έμμεσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Ειδικά ως προς τα έργα ΑΠΕ, αυτά, με βάση τη νέα ρύθμιση, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, αφενός ,μεν, τα Ειδικά Έργα, τα οποία ακολουθούν την σχετικά πιο χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται στο υφιστάμενο πλαίσιο, απαλλασσόμενα, ωστόσο, από την υποχρέωση πληρωμής του τέλους έκδοσης, αφετέρου, δε, στα υπόλοιπα έργα που αποτελούν την πλειονότητα και απολαμβάνουν ταχύτερη αξιολόγηση για την έκδοση της βεβαίωσης.

Τέλος, επεκτείνεται το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας, ώστε να περιλαμβάνει πλέον το πρόσφατο αναγκαίο συμπλήρωμα τόσο του χερσαίου τμήματος του αγωγού επί ελληνικού εδάφους, όπως ανασχεδιάστηκε από τον φορέα υλοποίησής του, όσο και του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού EastMed. Με την τροποποίηση αυτή, το αναβαθμισμένο έργο διασύνδεσης χαρακτηρίζεται ως έργο εθνικής σημασίας και δημόσιας ωφέλειας και ευρύτερα δημοσίου συμφέροντος, καθώς ο εμπλουτισμένος σχεδιασμός του έργου όχι μόνο ενισχύει τη διασύνδεση των συστημάτων μεταφοράς της Ιταλίας και της Ελλάδας, αλλά αναβαθμίζει και την ολοκλήρωση του Νοτίου Διαδρόμου φυσικού αερίου, διότι διαμορφώνει νέες οδεύσεις προμήθειας και διασυνδέσεις  με νέες πηγές προμήθειας  φυσικού αερίου